Monday, 13 November 2017

Sadguru Swami Bhagatprakashji Maharaji ka Yatra                     Sadguru Swami Bhagatprakashji Maharaji ka Yatra Karyakram 928128522

12 november se 16 november 2017 tak     delhi                                              098101-90467,                                 
                                                                 ( swami jayprakash varshikutsav)     98712-22971

17 november                                                    ilahbaad                                        076078-12593,
                                                                                                                                    0933354-03883

18 november se 20 november 2017 tak      gaya, banaras                               094154-50791

21 november se 22 november 2017 tak       faizabaad                                      076207-88884

23 november se 24 november 2017 tak       luckhnow                                       094500-26893

25 november se 27 november 2017 tak       kanpur                                            080815-12345

28 november se 29 november 2017 tak       jaipur /yatra                                   098290-14850

30 november 2017                                           ajmer(vaishali gita jayanti)        0

01 december se 4 december 2017 tak         ajmer                                                093770-65000,
                                                        (Vaishali nagar mein ashram udghatan )       97840-65000

05 december se 29 december 2017 tak       anirneet                                           098290-14850

30 december                                                      ulhasnagar
                                                                        (swami jaymukt varshikutsav )        098500-78500

31 december se 1 january 2017 tak              mumbai                                           098338-43389

2 january se 3 january 2017 tak                     nasik                                                098290-14850

04 january 2018                                                lonavala                                          094223-28870

05 january se 13 january 2018 tak                anirneet                                           098290-14850

14 january 2018                                                yatra                                                 098290-14850

15 january se 17 january 2018 tak                shri rameshwardham                   088880-88053
                                                                              ( varshikutsav)                              98400-85161

18 january se 21 january 2018 tak                chennai                                            88880-88053
                                                                (Navin ashram udghatan )                         98400-85161

22 january se 24 january 2018 tak                 bhatapara( varshikutsav)            098271-84290,
                                                                                                                                       98271-01945 

25 january se 28 january 2018 tak                 raipur(varshikutsav )                    096176-19000

29 january 2018                                                 bilaspur                                          098261-20186
                                                                                                                                    
30 janauary se 1 february 2018 tak                korba( varshikutsav)                    098279-30100,
                                                                                                                                       93002-76674
02 february se 3 february 2018 tak                   bargad                                          096176-19000

04 february se 5 february 2018 tak                   dhamtari( varshikutsav)           081032-31333
                                                                                                                                       97252-04776   

06 february 2018                                                   yatra                                            098290-14850

07 february se 8 february 2018 tak              burhanpur(ashram udghatan)      098932-27777

09 february 2018                                             yatra                                                  098290-14850

10 february se 11 february 2018 tak            jaipur                                                 0141-2372424
                                                                                                                                       2372423

12 february 2018                                            bharatpur (varshikutsav)                098290-14850

13 february se 15 february tak                     gwaliar(varshikutsav)                     098262-60798
                                                                                                                                       0751-2426111

16 february se 17 february 2018 tak           dabra(varshikutsav)                        093140-24850

18 february 2018                                             datiya, jhansi                                   093140-24850

19 february se 20 february tak                      muraina(varshikutsav)                  094251-26280                               
                                                                                                                                       94251-29191

21 february se 24 february 2018 tak             agra(varshikutsav)                        094123-00983

25 february se 26 february 2018 tak             aligard(varshikutsav)                   093581-83854

27 february se 10 march 2018 tak                 anirneet                                          098290-14850,
                                                                                                                                      94140-67850

11 march 2018                                                  dharmshala                                    098290-14850,              
                                                                      (varshikutsav-dhvajavandan)             94140-67850

12 march se 19 march 2018 tak              anirneet                                                 098290-14850
                                                                                                                                       94140-67850

20 march se 6 april 2018 tak                    jaipur                                                     098290-14850
                                
   
                         (31 march se 4 april chaitra mela)             94140-67850

FACEBOOK FAN PAGE

SATNAM SAKHI POPULAR POSTS

SEARCH IN www.premprakashpanth.com